Bezoek koningspaar aan Bedum

14 mei 2024  zijn koning Willem-Alexander en koningin Máxima in Noord-Groningen op Streekbezoek geweest. Ze zijn in Winsum, Zoutkamp, Noordpolderzijl, Stedum én Bedum geweest! Op deze prachtige zonnige dag heeft het Koningspaar het dorpsgezicht bezocht van Bedum ‘’ de Walfriduskerk’’. 

Deze staat 4,2 graden uit het lood en is daarmee schever dan de toren van Pisa.

De koning en koningin hebben inwoners gesproken die hebben verteld over de centrumfunctie van Bedum en de gevolgen van de gemeentelijke herindeling van 2019 en natuurlijk de kansen voor het dorp.

Het koningspaar heeft een heerlijk kopje koffie kunnen drinken bij ‘’De koffieleut’’.

Verslag van onze voorzitter Rob van der Werf in gesprek met de koning en koningin

‘’Allereerst wil ik zeggen dat ik onder de indruk was van de ontmoeting met het Koningspaar en dankbaar ben dat ik ben gevraagd om hier namens de Ondernemersvereniging bij aanwezig te zijn. Toen het mijn beurt was om iets te vertellen heb ik iets gezegd over de gemeentelijke herindeling. Dat korte lijntjes uiteraard nu wat langer zijn geworden maar ook dat de gemeente een goede stap heeft gezet door het Ondernemersplatform op te richten. In dit Platform zitten 13 bedrijvenverenigingen uit onze gemeente en LTO is vertegenwoordigd. Er is structureel overleg met de gemeente over zaken als in- en uitbreiding van bedrijventerreinen, infrastructuur, woningbouw en centrumplannen. Daarnaast heb ik het Ondernemersfonds Het Hogeland benoemd. Dat er vanuit de gemeente subsidie beschikbaar wordt gesteld voor projecten die bijdragen aan een gezond ondernemersklimaat. Mooi voorbeeld hiervan is het project ‘beeldmerk Scheve Toren’. Hiervoor is subsidie aangevraagd die inmiddels is toegewezen. Dit beeldmerk wordt nu uitgewerkt en daarnaast wordt er een slogan bedacht. Hiermee willen we Bedum beter op de kaart zetten. Met name om recreatie en toerisme te bevorderen wat weer zal bijdragen aan gezonde detailhandel vanwege meer bezoekers naar ons dorp. Uiteraard is voor alle bewoners van Bedum dat beeldmerk iets waar je trots op kunt zijn. Een symbool dat zorgt voor verbinding. Toen ze vertrokken gaf Koningin Maxima mij een hand en zei heel nadrukkelijk: ”de groeten aan alle ondernemers van Bedum!”

Na afloop van hebben alle leden van de ondernemersvereniging Bedum een brief mogen ontvangen namens het College van burgemeester en wethouders.